Studiile topografice, ce sunt și la ce ajută?

Studiile topografice, ce sunt și la ce ajută?

Ce sunt studiile topografice?

Parte integrată a documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor de construire, demolare sau încadrare în planurile urbanistice, studiile topografice sunt rezultatul măsurătorilor efectuate la nivelul terenului și facilitează transpunerea în teren a proiectelor tehnice conform planurilor ce le alcătuiesc.

Planul topografic reproduce la scară un teren reprezentat grafic prin puncte de pe suprafața terestră, proiectate ortogonal.  Reprezentarea elementelor studiate din punct de vedere topografic va reda în mod fidel forma geometrică, elementele de planimetrie și relieful terenului analizat în conformitate cu normele Proiecției Stereografice 1970 (proiecție cartografică oficială în țara noastră).

Care este rolul studiilor topografice?

Atunci când studiul topografic (planul topografic) primește avizul din partea OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară) arondat județului unde se află amplasamentul, documentația capătă valoarea juridică care certifică că parcela studiată are caracteristice descrise în ea, de la dimensiunile menționate la suprafața sau la limitele constructiei cât și modul în care este poziționată în spațiu în mod real.

Ce include un studiu topografic?

Conceput să stea la baza includerii formei geometrice a terenului analizat și a construcțiilor de pe suprafața sa  pe harta zonei unde sunt amplasate, studiul topografic trebuie să includă informații relevante cu privire la:

 • Poziționarea exactă a obiectivelor studiate (teren și construcție) și amplasarea lor în raport cu limitele imobilelor din vecinătate.
 • Rețele edilitare existente in zonă (rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră, rețele pluviale, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze naturale) și conexiunile lor cu conductele magistrale.
 • Forme, dimensiuni și granițe ce delimitează fiecare element cuprins în studiu.
 • Diferențele de nivel din perimetrul analizat.
 • Prezența și dinamica albei apelor din apropierea zonei studiate.
 • Elemente de vegetație din perimetrul analizat.

Un plan topografic poate fi:

 • planimetric (atunci când se determină poziția în plan a punctelor de pe suprafața analizata)
 • altimetric (atunci când se determină poziția pe verticală/ altitudine a punctelor identificate)

Actele  necesare pentru realizarea unei ridicări topografice cuprind următoarele documente:

 • extrasul de carte funciară
 • certificatul de urbanism
 • planul sau schița imobilului ce va fi măsurat (dacă este cazul)
 • alte acte de proprietate ale imobilului (după caz, contractul de vânzare-cumpărare, certificatul de moștenitor etc).

Atunci când se doresc mai multe informații despre construcțiile existente pe terenul studiat, cum sunt: forma acoperișului, detalii privind decorațiunile fațadelor sau dimensiuni exacte ale anumitor părți din construcție, se poate opta și pentru scanarea 3D.

Cine realizează studiile topografice?

Întocmit la cerințele proiectantului, arhitectului sau atunci când este impus de institutiile statului prin certificatul de urbanism, planul topografic se realizează de către persoane fizice sau juridice avizate de către ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară).

Un inginer geodez este cel care poate întocmi o astfel de documentație și tot el se va ocupa de înaintarea cererii de avizare,  depusă la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din județul unde se află amplasat obiectivul studiat.

Cat costă un studiu topografic?

Eurosurvey oferă servicii de întocmire a documentațiilor tip studiu topografic iar prețurile practicate diferă în funcție de suprafața studiată și complexitatea lucrării, serviciile conexe pe care le punem la dispoziția clienților noștri cuprinzând și:

 • obținerea certificatului de urbanism pentru alipire-dezlipire
 • redactarea planului pentru declarația de uz și servitute pentru ENEL  (fără măsurători), pentru DISTRIGAZ (în aceleași condiții)
 • redactarea planului de suprapunere a tramei stradale conform documentației de urbanism aprobate,
 • redactarea planului cu inventarul de coordonate conform E-TERRA
 • obținerea planului de rețele edilitare PMB
 • adeverința de număr poștal
 • certificatul de edificare.

Oferim servicii de specialitate, informații de actualitate în legătură cu documentația necesară și detalii privind pașii pe care trebuie să îi urmati.

Vă punem la dispoziție experiența noastră de peste 14 ani în asigurarea celor mai înalte standarde de calitate în domeniul măsurătorilor topografice, cadastrului și scanării 3D și vă asigurăm de implicarea activă a întregii echipe în vederea obținerii rezultatelor așteptate

Despre autor

Inginer geodez/cadastru și intabulare

Related Posts