Proiecte

Portofoliul de lucrări care ilustrează efortul colectiv al echipei de a integra proiecte din diverse arii de interes cuprinde atât lucrări dezvoltate pe plan local cât și european.

Asistență topografică în șantier

Asistență topografică în șantier

Plan de nivel, fațade, secțiuni transversale, plan învelitoare

Intabulare, înscriere construcții, apartamentare, dezmembrare teren.

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor executate.

Plan de nivel, fațade, secțiuni transversale.

Studiul topografic de amplasament, scanare laser 3D – planeitate pardoseală și generarea secțiunii orizontale, calculul suprafețelor închiriabile conform standardului BOMA, cadastru și intabulare, ridicare topografică altimetrică și planimetrică.

Studiu topografic de amplasament

Plan de nivel, fațade, secțiuni transversale, plan învelitoare

Modelare 3D

Plan de nivel, fațade, secțiuni transversale

Documentație cadastrală (relevee interioare)

Planuri de nivel, fațade, secțiuni transversale, plan de învelitoare, plan pod

Fațade, plan pod, secțiuni transversale, plan învelitoare, planuri nivel, model 3D

Fațade, planuri de nivel, secțiuni transversale, planuri învelitoare

Asistență topografică în șantier

Modelare 3D

Obținere fațada construcție

Calculul suprafețelor conform standardului BOMA, relevee interioare, monitorizare tasări, ridicare, asistență topografică în șantier, ridicare topografică

Secțiuni transversale, orizontale, fațade

Secțiuni transversale, orizontale, fațade

Obținere fațadă construcție

Secțiuni transversale, fațade, planuri de nivel, ridicare topografică

Secțiuni transversale și orizontale pentru etajul 4 al hotelului

Asistență topografică în șantier, înscriere construcție, dezmembrare, apartamentare

Secțiuni orizontale și fațade pentru determinarea verticalităților, georeferențiere, UCC

Secțiuni orizontale, secțiuni transversale și fațade pentru clădirea de locuit și anexă

Ridicare topografică.

Scanare, relevee interioare, topografie inginerească, cadastru, prima inscriere.

Trasare fațade, asistență topografică în șantier

Scanare pentru planeitate, secțiuni transversale, verificare verticalitate

Intabulare, înscriere construcții, apartamentare, dezmembrare teren

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor executate și învecintate, intabulare, înscriere construcții, apartamentare, dezmembrare teren

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor executate .

Asistență topografică în șantier, Urmărirea comportării în timp a construcțiilor executate

Asistență topografică în șantier, cadastru și intabulare ( înscriere construcție, apartamentare)

Asistență topografică în șantier, cadastru și intabulare ( înscriere construcție, apartamentare).

Secțiuni orizontale, secțiuni transversale și fațade construcție

Obținerea fațadelor clădirii și a suprafețelor bondurilor aplicate pe fațade.

Secțiuni orizontale, secțiuni transversale și fațade construcție.

Obținere fațade pentru zona de interes.

Secțiuni orizontale, fațade și secțiuni verticale.

Secțiuni orizontale, secțiuni transversale și fațade construcție

Obținerea fațadelor clădirii

Obținerea fațadelor clădirii

Obținerea modelului 3D pentru zona intrare principală a hotelului GHB

Secțiune transversală / Relevee interioare (Secțiuni orizontale) / Fațade construcție (Nord, Sud, Vest, Est)

Scanare 3D (livrare nor de puncte – point cloud) – proiectare faţade

Secţiune transversale / Planeitate pardoseală / Secţiuni orizontale / Faţade construcţie (Nord, Sud, Vest, Est)

Studiu topografic de amplasament 3D / Planeitate pardoseală / Secţiuni orizontale / Calculul suprafeţelor închiriabile conform standard BOMA.

Secţiune transversale / Secţiuni orizontale / Secţiuni la nivelul grinzilor

Studiu topografic de amplasament 3D / Planeitate pardoseală / Secțiuni orizontale / Calculul suprafețelor inchiriabile conform standard BOMA.

Secțiuni transversale/ planeitate pardoseală/ secțiuni orizontale/ fațade construcție (Nord, Sud, Vest, Est).

Scanare 3D (livrare nor de puncte), proiectare învelitoare retractabilă material textil.

Studiu topografic de amplasament 3D/ Planeitate pardoseală / Secțiuni orizontale /Calculul suprafețelor inchiriabile conform standard BOMA

Fațade construcții existente (Nord, Sud, Est, Vest), secțiuni orizontale , secțiuni verticale (longitudinală și transversală)

Asistență topografică în șantier, UCC, ridicare topografică as-built, cadastru și intabulare, relevee conform standard BOMA.

Ridicare topografică pentru proiectare, asistență topografică în șantier, cadastru și intabulare (dezmembrare, actualizare, înscriere construcție, apartamentare).

Cadastru și intabulare, relevee interioare, înscriere construcție.

Cadastru și intabulare, înscriere construcție, relevee interioare

Asistență topografică în șantier, UCC.

Obținere certificat de edificare, actualizare rol fiscal, cadastru și intabulare.

Asistență pe durata execuției, releveu fațade, trasare axe, cote și relevee as-built, măsurători pentru fațade.

Ridicare topografică pentru proiectare, asistență topografică în șantier, UCC, cadastru și intabulare dezmembrare, actualizare, înscriere construcție, apartamentare.

Verificări execuție structură, calcul volume terasamente, calcul suprafețe sistematizare, documentații cadastrale.

Documentații cadastrale

Ridicare pentru proiecte, asistență execuție, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, documentații cadastrale.

Asitență topografică în șantier - execuție, Urmărirea comportării în timp a construcției executate și a celor învecinate.

Operațiuni cadastrale multiple (dezmembrări, alipiri, actualizări).

Echipa Eurosurvey s-a autodepașit folosind cele mai avansate soluții tehnice pentru a răspunde solicitărilor constructorului.

Ridicare topografică pentru proiectare; Asitență topografică în șantier - execuție; Urmărirea comportării în timp a construcției executate și a celor învecinate; Înscriere în cartea

Plan de situatie, profile transversale și longitudinale, alte rapoarte specifice.Proiect realizat în anul 2008, măsurători pentru aproximativ 50 km de drum. Studiul topografic a fost avizat la OCPI Ilfov și cuprinde plan de situație, profile transversale și longitudinale și alte rapoarte specifice.

Trasarea elementelor din proiect și întocmirea documentațiilor aferente dezmembrării terenului, înscrierii construcțiilor în cartea funciară.

Trasarea elementelor din proiect pentru toate blocurile, întocmirea documentatiile aferente dezmembrarii terenului, înscrierii construcțiilor în cartea funciară și apartamentării.

Trasarea elementelor din proiect și întocmirea documentațiilor aferente dezmembrării terenului, înscrierii construcțiilor în cartea funciară și apartamentării.

Asistență topografică pe durata execuției.

Ridicare topografică pentru proiectare, asistență topografică – trasări în timpul execuției, documentații cadastrale de înscriere construcții+ dezmembrare teren și apartamentare.

Releveele as-built structura (altimetrice și planimetrice), suport pentru verificarea execuției și calcule exacte de cantități la finisaje.

Relevee interioare 60.000 mp, calcul suprafețe închiriabile conform standard BOMA.

70.000 mp, peste 200 de magazine, investiție totală de 180 milioane euro, parcare subterană de 2.600 de locuri.

Asistență topografică pentru fundațiile speciale (trasare piloți, grindă ghidaj, pereți mulați, grindă de coronament,verificare cote și planuri as-built)

Trasare elementele planimetrice și altimetrice necesare executării sistematizării exterioare a ansamblului rezidențial.

Scop lucrare: Trasare fundații speciale ( piloți, pereți mulați, grindă de coronament ). Asistență topografică în șantier; Trasare incintă piloți; Verificări elemente executate și livrare planuri As-built.

Fațade, plan pod, secțiuni transversale, plan învelitoare, planuri nivel, model 3D