Planul de amplasament și delimitare

Ce este planul de amplasament și delimitare?

Planul de amplasament şi delimitare (PAD) reprezintă un document tehnic de constatare a situației reale din teren prin care sunt determinate limitele şi suprafețele terenurilor şi/sau construcțiilor, rezultate din măsurători. Este întocmit de o persoană autorizată.

Emis pentru a servi la elaborarea documentaţiilor topo-cadastrale necesare realizării proiectelor şi studiilor din domeniul construcțiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului, planul de amplasament și delimitare  completează documentația solicitată de administrația publică locală pentru emiterea avizelor, certificatelor şi autorizațiilor legale, precum şi pentru soluționarea aspectelor legate de constituirea sau reconstituirea proprietăților.

Poate fi întocmit și pentru a servi la înscrierea cu caracter nedefinitiv în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice privind terenurile şi construcțiile situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, înscrierea în registrele de inscripțiuni şi transcripțiuni a actelor şi faptelor juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ în care încă nu s-a introdus regimul de carte funciară sau soluționarea contestațiilor cu privire la corectitudinea şi exactitatea datelor referitoare la un bun imobil.

Actualizat cu regularitate în cadrul lucrărilor de cadastru, reprezintă un document tehnic întocmit în sistemul Stereografic 1970 ce conține detalii privind limitele imobilelor, ale construcțiilor permanente, numărul cadastral/carte funciară,  adresa imobilului,  categoria de folosință a terenului, unitatea administrativ teritorială etc.

 

Obținere plan de amplasament și delimitare a unui imobil

Înainte de a începe orice construcție, este esențială obținerea unui plan de amplasament. Acesta este o reprezentare grafică ce arată locația exactă a unei clădiri, limitele de proprietate, incluzând dimensiunile exacte ale lotului, zonele de parcare și alte caracteristici din cadrul zonei lucrării.

Obținerea unui plan de delimitare implică efectuarea unui studiu al terenului pentru a stabili limitele exacte ale unei proprietăți. Acest studiu oferă o imagine exactă a limitelor de proprietate și este esențial să se asigure că nu există nicio încălcare asupra proprietăților învecinate sau că clădirea nu este construită în afara limitelor de proprietate.

 

Planul de amplasament și delimitare cuprinde elemente precum:

  • schița terenului, coordonatele punctelor
  • suprafața imobilului
  • categoria de folosință
  • adresa
  • date referitoare la construcții
  • mențiuni în ceea ce privește terenul și/sau construcția.

Delimitarea terenurilor este procesul de identificare și definire a granițelor unei proprietăți. Este un plan precis care identifică locația exactă a limitelor de proprietate.

Prin utilizarea tehnicilor de topografie precise, echipa Eurosurvey asigură întocmirea unui plan de amplasament și de delimitare, care poate avea ca scop înlăturarea disputelor sau problemelor juridice legate de liniile de proprietate sau de construcția clădirii. În general, acest plan joacă un rol esențial în obținerea autorizațiilor și avizelor.

Despre autor

Inginer geodez/cadastru și intabulare

Related Posts