Georgiana Soare

Inginer geodez/cadastru și intabulare

5 ani de experiență,
Facultatea de Măsurători Terestre și Cadastru, Universitatea de Științe Agronomice