Trasare axe construcție proiectată

Ce reprezinta axele unei construcții?

În general, construcţiile noi proiectate sunt, de cele mai multe ori, de formă dreptunghiulară sau pătrată. Fiind figuri geometrice regulate sau iregulate, în cazuri speciale, proiectul va conţine axe necesare pentru trasarea construcţiilor. Mai pe scurt, axele unei construcţii reprezintă elemente proiectate definitorii pentru o construcţie.

Când avem nevoie de ele?

Întotdeauna. Axele ajută la trasarea exactă a elementelor structurale şi arhitecturale ale unei construcții, acestea dictând bunul mers al lucrărilor, iar caroiajul rezultat din intersecțiile lor serveşte la ghidarea corectă în plan orizontal.

După realizarea proiectului unei construcţii, acesta va trece de la faza “teoretică” la faza “practică”, de la planuri la execuţie în teren. Înainte de trasarea efectivă, nu lipsit de importanţă, proiectul va trece printr-o prelucrare din punct de vedere topografic. Trasarea axelor construcției este primul pas necesar într-un şantier, reprezentând transpunerea elementelor proiectate pe un amplasament conform planului de situatie vizat spre neschimbare din cadrul autorizației de construire.

O trasare eronată poate conduce la costuri ulterioare în vederea remedierii, care pot depăși substanțial estimările inițiale, situație care poate fi ușor evitată dacă se acordă atenția cuvenită acestei etape.

Alegerea metodei de trasare

Trasarea pe teren a axelor unei construcții şi a punctelor caracteristice se poate realiza prin mai multe metode.

Alegerea metodei de trasare se face ținând cont de câțiva factori importanți, cum sunt:

 • Natura construcției și detaliile acesteia în ceea ce privește dimensiunea şi forma în plan;
 • Condiţiile de măsurare (gradul de accidentare al terenului, obstacole ce pot afecta vizibilitatea, etc.);
 • Modul de realizare al reţelei de trasare;
 • Poziţia punctelor reţelei de trasare;
 • Aparatura avută la dispoziţie.

Ținând cont de aceste aspecte, se poate folosi una din următoarele metode de trasare:

 • Metoda coordonatelor polare – se folosește atunci când există o bază de trasare sau o rețea de trasare. Principiul metodei constă în trasarea unui unghi orizontal și a unei distante orizontale, pentru fiecare punct din proiect.
 • Metoda coordonatelor rectangulare – se folosește atunci când exista pe teren o rețea topografică de construcție sub formă de pătrate sau dreptunghiuri. Principiul metodei consta în trasarea a două distanțe pe două direcții perpendiculare, față de punctele rețelei de trasare
 • Metoda intersecției unghiulare înainte – este recomandată atunci când distanța de la punctul de sprijin la punctul trasat nu se poate măsura sau se măsoară cu dificultate. Principiul metodei constă în trasarea succesivă a două unghiuri orizontale diferite, față de o latură a reţelei.
 • Metoda intersecției unghiulare înapoi – se utilizează în situația în care exista posibilitatea staționării într-un punct proiectat sau în apropierea acestuia, într-un punct trasat provizoriu (prin intersecţie unghiulară înainte, de exemplu), care nu asigură însa precizia cerută.
 • Metoda triunghiului închis – se utilizează în cazurile în care, folosind la trasare metoda intersecţiei unghiulare înainte (numai din două puncte de sprijin) nu este asigurată precizia solicitată şi nu există posibilitate de verioficare din puncte suplimentare, însă există posibilitatea staţionării în punctul proiectat, trasat în prealabil prin intersecţia înainte.
 • Metoda intersecției liniare – metodă utilizată, în special, la montarea echipamentelor tehnologice, acolo unde precizia cerută este una ridicată, şi când punctele de trasat se găsesc în apropierea reţelei de trasare.
 • Metoda aliniamentelor – face parte din categoria metodelor de bază pentru trasarea în plan a punctelor construcțiilor, fiind utilizată la trasarea punctelor pe axele rectilinii ale construcțiilor cât și la montajul subansamblelor liniilor tehnologice.
 • Metoda intersecției reperate – este utilizată la trasarea și retrasarea punctelor caracteristice ale construcțiilor. De obicei, poziția unui punct se obține la intersecția a două aliniamente materializate în afara construcției.

 

Cum te poate ajuta Eurosurvey?

Noi punem „are” în „trasare”, pentru că Eurosurvey are tot ceea ce este necesar pentru a realiza lucrări ce țin de ramura trasării în domeniul topografiei inginerești și nu numai.

Eurosurvey reprezintă un amestec omogen de profesioniști în domeniul topografiei inginerești, cu experiență în proiecte de mare anvergură și aparatură de ultimă generație, combinația celor 3 aspecte reprezentând esența rezultatelor obținute.

Vă invităm să ne urmăriți pe pagina noastră și pe canalele de social media asociate pentru a fi în permanență la curent cu activitatea pe care o desfășurăm.

 

 

Despre autor

Inginer geodez/topografie inginerească

Related Posts