Urmărirea comportării în timp a construcțiilor

Ce este urmarirea comportării în timp a construcțiilor?

Urmărirea în timp a construcțiilor se desfășoară pe toată perioada de viață a construcției începând cu execuția ei și este o activitate sistematică de culegere și valorificare a informațiilor rezultate din observare și măsurători asupra unor fenomene și mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor în procesul de interacțiune cu mediul ambient și tehnologic

De ce este importantă urmărirea comportării în timp a construcțiilor?

Scopul urmăririi comportării în timp a construcțiilor este de a deține informații în vederea asigurării aptitudinilor acestora pentru o exploatare normală, evaluarea condițiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor și avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieți si de degradare a mediului, cât și deținerea de informații necesare perfecționării activității în construcții. Toate acțiunile mai sus menționate se fac în baza actului normativ P130/1999 privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor.

Majoritatea proiectelor, fie că sunt rezidențiale, retail sau industriale, prevăd din stadiul de proiect o temă de monitorizare în timp a construcției. Cel mai frecvent se solicită monitorizarea tasărilor și a fisurilor atât pentru construcția/construcțiile ce se execută dar mai ales pentru cele învecinate.

check mark

Eurosurvey aplică metoda nivelmentului geometric de precizie iar această precizie o asigurăm și prin aparatură cu care executăm măsurătorile. Folosim nivela digitala Trimble DiNi 03 ce asigură o precizie de măsurare 0,3 mm/km nivelment dublu cu mira de Invar.

check mark

EuroSurvey se ocupă de asemenea și de achiziționarea mărcilor de tasare ce trebuie să respecte STAS 104493-76.

UCC, monitorizare tasări și fisuri

Urmărirea comportamentului construcțiilor este obligatorie pentru toate categoriile de construcții și va fi asigurată de către: proprietari, administratori și/sau utilizatori.  Se desfășoară pe toata perioada de viață a construcției, începând cu execuția ei, fiind o activitate sistematizată de: culegere și valorificare a datelor prin – interpretare, avertizare, alarmare și prevenția avariilor. UCC ofera o imagine clară atât a progresului proiectului, cât și a evoluției construcției, permițând astfel un management mai bun al imobilului, reducând pagubele materiale și impactul negativ asupra mediului.

Serviciile oferite de Eurosurvey iau în calcul mai mulți factori pentru a crea grafice și rapoarte utile în soluționarea oricărei probleme ce pot apărea pe parcurs și care stabilesc exploatarea imobilului în condiții de siguranță.

Eurosurvey asigură servicii de urmărire comportament construcții cu un înalt grad de precizie, cum ar fi:

Montare mărci de tasare în fundație în vederea urmăririi tasării construcției și/sau a construcțiilor învecinate

Măsurători periodice ale fisurilor și tasărilor cu ajutorul sublerelor digitale cu o precizie de 2-3 sutimi de milimetru. Aceste degradări pot apărea din cauza sarcinilor interne sau factorilor externi

Predarea fiecărei tranșe beneficiarului , alături de fotografii și grafice care indică variațiile fisurilor și tasărilor în timp

Monitorizarea deplasărilor și deformațiilor plane sau tridimensionale folosind stații totale de ultimă generație cum ar fi Trimble S5 2” DR

Contactează un specialist în monitorizarea construcțiilor

ALIN PISĂU
Inginer geodez / Responsabil topografie inginerească
phone receiver

0752 091 134

close envelope

alin.pisau@eurosurvey.ro