Urmărirea comportării în timp a construcțiilor

Ce este urmarirea comportării în timp a construcțiilor?

Urmărirea în timp a contrucțiilor se desfășoară pe toată perioada de viață a construcției începând cu execuția ei și este o activitate sistematică de culegere și valorificare a informațiilor rezultate din observare și măsurători asupra unor fenomene și mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor în procesul de interacțiune cu mediul ambient și tehnologic

De ce este importanta urmărirea comportării in timp a construcțiilor?

Scopul urmăririi comportării in timp a construcțiilor este de a deține informați in vederea asigurării aptitudinilor acestora pentru o exploatare normala, evaluarea condițiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieți si de degradare a mediului, cat si deținerea de informați necesare perfecționării activității in construcții. toate acțiunile mai sus menționate se fac in baza actului normativ p130/1999 privind urmărirea comportării in timp a construcțiilor.

Majoritatea proiectelor, fie că sunt rezidențiale, retail sau industriale, prevăd din stadiul de proiect o temă de monitorizare în timp a construcției. Cel mai frecvent se solicită monitorizarea tasărilor și a fisurilor atât pentru construcția/construcțiile ce se execută dar mai ales pentru cele învecinate.

check mark

EuroSurvey aplică metoda nivelmentului geometric de precizie iar această precizie o asigurăm și prin aparatura cu care executam măsurătorile. Folosim nivela digitala Trimble DiNi 03 ce asigură o precizie de măsurare 0,3 mm/km nivelment dublu cu mira de invar. Având experiență și proiecte mari în desfășurare oferim gratuit consultanță în ceea ce privește poziționarea mărcilor de tasare.

check mark

EuroSurvey se ocupă de asemenea și de achiziționarea mărcilor de tasare ce trebuie să respecte STAS 104493-76.

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor

UCC, monitorizare tasari si fisuri

Urmarirea comportamentului constructiilor este obligatorie pentru toate categoriile de construcții și va fi asigurată de către: proprietari, administratori și/sau utilizatori.  Se desfășoară pe toata perioada de viață a construcției, începând cu execuția ei, fiind o activitate sistematizată de: culegere și valorificare a datelor prin – interpretare, avertizare, alarmare și prevenția avariilor. UCC ofera o imagine clara atat a progresului proiectului, cat si a evolutiei constructiei, permitand astfel un management mai bun al imobilului, reducand pagubele materiale si impactul negativ asupra mediului.

Serviciile oferite de Eurosurvey iau in calcul mai multi factori pentru a crea grafice si rapoarte utile in solutionarea oricarei probleme ce pot aparea pe parcurs si care stabilesc exploatarea imobilului in conditii de siguranta.

Eurosurvey asigura servicii de urmarire comportament constructii cu un inalt grad de precizie, cum ar fi:

Montare marci de tasare in fundatie in vederea urmaririi tasarii constructiei si/sau a constructiilor invecinate

Masuratori periodice ale fisurilor si tasarilor cu ajutorul sublerelor digitale cu o precizie de 2-3 sutimi de milimetru. Aceste degradari pot aparea din cauza sarcinilor interne sau factorilor externi

Predarea fiecarei transe beneficiarului , alaturi de fotografii si grafice care indica variatiile fisurilor si tasarilor in timp

Monitorizarea deplasarilor si deformatiilor plane sau tridimensionale folosind statii totale de ultima generatie cum ar fi Trimble S5 2” DR

Contactează un specialist în monitorizarea construcțiilor

ALIN PISAU
Inginer Diplomat / Responsabil departament topografie inginerească
phone receiver

0752 091 134

close envelope

alin.pisau@eurosurvey.ro