Topografie inginerească

Cele peste 100 de șantiere în care am fost prezenți vorbesc de la sine cînd ai nevoie de trasare limită de proprietate, trasări axe sau verificări în timpul execuției

Orice proiect are ca etapă premergătoare executarea unei ridicări topografice altimetrică și planimetrică. Astfel vă asigurați că proiectarea are ca referință date reale din teren și că limitele de proprietate sunt corecte.

Reamintim că autoritățile locale solicităca astfel de lucrări să fie avizate de oficiile de cadastru teritoriale. Verificarea unor lucrări în timpul execuției este esentială pentru analiza costurilor și pentru a vă asigura că proiectul dumneavoastră are un parcurs corect.

Topografie în șantier

Rolul inginerilor în executarea măsurătorilor în timpul execuției oricărui tip de structură s-a dovedit de-a lungul timpului a fi esențial. De aceea venim în sprijinul dumneavoastră oferindu-vă servicii de calitate în acest domeniu bazându-ne pe un personal cu experiență și soluții mereu la îndemână.
Vă putem asigura în funcție de complexitatea lucrării prezența permanentă în santier sau la cerere.
Operațiuni executate în cadrul acestui tip de serviciu:

check mark

Trasarea limitei pentru săpătură

check mark

Trasare poziție proiectată piloți

check mark

Trasare poziție proiectată pereți mulați

check mark

Trasarea axelor din proiect pentru fiecare nivel

check mark

Trasarea cotei 0 și a altor cote din proiect

check mark

Trasare cote și poziție cofraje

check mark

Poziționare și verificare verticalitate macarale și alte echipamnte de lucru

check mark

Verificări zilnice ale elementelor executate (armături, cofraje, stâlpi, diafragme)

check mark

Trasarea cotelor pentru beton egalizare

check mark

Poziționare armătura și plăcute metalice

check mark

Poziționare și urmărire verticalitate pentru stâlpi metalici sau din beton

check mark

Poziționare grinzi și verificare geometrie structură

check mark

Calculul volumelor de săpătură / umplutură (volume de terasamente)

Trasare limită de proprietate

De multe ori auzim vorbindu-se de poziționări greșite ale corpurilor de proprietate (terenuri), de suprapuneri și litigii între proprietari.

Apelând la serviciile noastre aceste probleme nu vor fi și ale dumneavoastră.

Pentru execuția acestui tip de lucrare se pot solicita coordonatele de contur ale imobilului de la Oficiul de Cadastru teritorial.

O altă variantă este să ne furnizați o copie a documentației cadastrale ce conține coordonatele imobilului.

În urma poziționării în teren a acestor coordonate se va întocmi și elibera un Proces Verbal de Trasare (intarusare) ce vă va ajuta în relația cu vecinii dumneavoastră și alte instituții.

Comanda masuratori topo profesionale

Alin Pisău

Inginer Diplomat / Responsabil departament topografie inginerească

phone receiver

0752 091 134

close envelope

alin.pisau@eurosurvey.ro