Birou Cadastru și Intabulare

Lucrările de cadastru și intabulare sunt necesare pentru :

determinarea informațiilor tehnice, economice și juridice referitoare la imobile

asigurarea publicității drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricăror alte raporturi juridice, prin cartea funciară

furnizarea de date instituțiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare și pieței imobiliare

asigurarea securității tranzacțiilor imobiliare și facilitarea creditului ipotecar

Eurosurvey are peste 15 ani experiență în procesul de cadastru și intabulare, cu peste 2900 documentatii si peste 3900 apartamente înscrise în cartea funciare

Situații care necesită lucrările de tip cadastru și intabulare :

Demararea unui proiect imobiliar

Documentația cadastrală nu este înscrisă în cartea funciară

Documentația cadastrală nu mai este la zi cu legislația în vigoare

Există o suprapunere cu unul sau mai mulți vecini

Se dorește ipotecarea sau înstrăinarea unui imobil (teren, construcție, apartament)

Finalizarea unei construcții și înscrierea în Cartea Funciară

Dezmembrarea unui imobil sau alipirea mai multor imobile

Este necesară instituirea unei sarcini (servitute de trecere, superficie)

Instituția bancară solicită relevee interioare care nu există în documentația anterioară

Radierea unei construcții din cartea funciară.

Ce este cadastrul/Cartea Funciară

Cadastrul și Cartea Funciară formează un sistem unitar (sistem integrat) și obligatoriu de evidență tehnică, economică, juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării. Lipsa unei intabulări înseamnă că un imobil nu are setul actelor de proprietate complete și nu poate fi înstrăinat sau disponibil pentru alte operațiuni privind dreptul de proprietate al acestuia.

Acte necesare cadastru și intabulare:

actul de proprietate al imobilului (CVC, sentință civilă, certificate de moștenitor, act de donație, autorizație de construire, certificate de atestare fiscală a dreptului de proprietate asupra terenurilor, titlu de proprietate, HG, OG, OUG, HCL)

certificat de atestare fiscală

**Actele și documentele necesare depind de natura proiectului care urmează să treacă prin procesul de cadastru și intabulare. Documentele prezentate sunt analizate riguros de specialiștii noștri în vederea prezentarii către client a listei finale de acte și documente necesare înscrierii imobilului în Cartea Funciară.

**Toate documentațiile de cadastru și intabulare executate de echipa Eurosurvey sunt întocmite de personal licențiat și sunt verificate de experți certificați ANCPI/OCPI.

Cadastru și Intabulare apartamente

Efectuarea cadastrului și a intabulării apartamentului este obligatorie pentru anumite situații, cel mai des întâlnit astfel de caz este cel în care acest proprietar dorește să tranzacționeze acel apartament, indiferent de forma pe care o ia această tranzacție, fie că este vorba despre un contract de vânzare-cumpărare, de o donație sau de un contract de schimb.

Cadastru și Intabulare Case

Pentru a putea vinde, dona sau încheia o altă tranzacție imobiliară prin notariat, imobilul care face obiectul acestei tranzacții trebuie sa aibă documentația cadastrală întocmită și să fie deja înscris în Cartea Funciară (intabulat). Dacă imobilul nu are documentație, proprietarul trebuie să se adreseze mai întâi unui expert cadastrist autorizat în vederea efectuării acestei documentații și a intabulării.

Cadastru și Intabulare Terenuri

Cadastru și Intabularea unui teren agricol extravilan (atribuirea unui număr unic și înscrierea lui în Cartea Funciară) este necesar în momentul în care sunteți în situația în care doriți să vindeți sau să cumpărați un teren agricol, pentru accesarea de fonduri Europene ori alte operațiuni cu caracter juridic care necesită înscrierea acestuia în Cartea Funciară. Această operațiune durează între 30 și 90 de zile în funcție de situația în care planul parcelar este avizat sau nu.

Cadastru și Intabulare Imobile Construcții

Efectuarea cadastrului și a intabulării construcției noi este un pas important și, de asemenea, definitoriu pentru orice constructie nou ridicată. Practic se face intabularea construcției, alipirea construcției, dezmembrarea construcției, radierea ipotecii sau cererea de număr poștal pentru respectiva construcție. Toate aceste servicii nu sunt interdependente și vor fi folosite de la caz la caz. Inscrierea în planul cadastral și în cartea funciară a unei construcții pe un teren înscris în cartea funciară se face prin întocmirea unei documentații de actualizare. Dreptul de proprietate asupra construcțiilor noi se înscrie în cartea funciară în baza autorizației de construire și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau a unui certificat în baza căruia a fost edificată construcția si/sau acte eliberate de autoritățile locale (primăriile localităților).

În cazul în care terenul este ipotecat atunci intabularea noii construcții se face numai cu acordul scris a terței persone ce și-a rezervat acest drept.

Mergem la instituții și obținem pentru dumneavoastră:

Vă pregătiți pentru un proiect imobiliar

Documentația cadastrală nu este inscrisă în cartea funciară

Documentația cadastrală nu mai este la zi cu legislația în vigoare

Aveți o suprapunere cu unul sau mai mulți vecini

Doriți să ipotecați un imobil (apartament, teren, teren și construcție)

Doriți să înstrăinați un imobil (apartament, teren, teren și construcție)

Ați edificat o construcție și doriți să o inscrieți în cartea funciară

Trebuie să dezmembrați sau să alipiți un imobil/mai multe imobile

Este necesară instituirea unei servituți de trecere

Imobilul se poate repoziționa fără a se modifica forma sau suprafața

Banca vă solicită relevee interioare și nu au fost întocmite în documentația anterioară

Trebuie să radiați o construcție din cartea funciară

Opozabilitatea fată de terți

Prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară

Apartamentări construcții

Actualizare documentații cadastrale

  • Actualizare limită de proprietate
  • Actualizare suprafață imobil 
  • Actualizare categorie de folosință 
  • Actualizare destinație imobil (intravilan sau extravilan) 
  • Înscriere construcție nou edificată
  • Actualizare documentație cu relevee interioare

Sistări carți funciare colective

Dezmembrări

Dezmembrări

Alipiri

Proiecte

Birou Cadastru și Intabulare

Asistență topografică în șantier

Intabulare, înscriere construcții, apartamentare, dezmembrare teren.

Documentație cadastrală (relevee interioare)

Calculul suprafețelor conform standardului BOMA, relevee interioare, monitorizare tasări, ridicare, asistență topografică în șantier, ridicare topografică

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor executate și învecintate, intabulare, înscriere construcții, apartamentare, dezmembrare teren

Ridicare topografică pentru proiectare, asistență topografică în șantier, cadastru și intabulare (dezmembrare, actualizare, înscriere construcție, apartamentare).

Cadastru și intabulare, relevee interioare, înscriere construcție.

Aparatura de ultimă generație, expertiza fiecărui membru al echipei și atenția la cele mai mici detalii garantează profesionalismul și eficiența rezultatelor finale, oferind partenerilor noștri un parcurs corect care susține respectarea termenelor de execuție.

Contactează un specialist în cadastru

VIOLETA DUȚU

Inginer geodez