Avize AACR

Avizul Autoritatea Aeronautica Civila Romana reprezintă o documentație tehnică întocmită de către un inginer geodez autorizat ANCPI prin efectuarea măsurătorilor geodezice în sistemele de referință WGS-84 și Marea Neagră 1975. Acest tip de documentație se întocmește pentru un obiectiv situat într-o zonă cu servituți aeronautice civile sau din altă zonă care poate constitui un obstacol pentru navigația aeriană sau poate afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României.

Avizul Autoritatea Aeronautică Civila Română este solicitat prin certificatul de urbanism și este necesar la elaborarea planurilor urbanistice de tip P.U.D., P.U.Z., P.U.G., D.T.A.C. etc. și confirmă faptul că proiectul propus nu afectează culoarul de zbor al avioanelor sau raderele amplasate la sol.

Acest document nu se solicită doar în cazul construcțiilor aflate în imediata proximitate a eroporturilor și nu se reduce la clădirile înalte. 

Autoritatea Aeronautică Civilă este singura autoritate națională care emite avize pentru documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zonele cu servituți aeronautice civile sau alte zone care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României.

Evaluarea impactului unui obiectiv se poate realiza doar de către specialiștii cu expertiză în domeniile respective, din cadrul AACR, respectiv ROMATSA, după caz, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile, având la baza documentația tehnică întocmită de către un inginer geodez autorizat ANCPI.

Proiecte

Portofoliul nostru de servicii acoperă toate etapele unui proiect de construcții,
de la ridicări topografice la o documentație cadastrală completă.

Studiu topografic de amplasament 3D / Planeitate pardoseală / Secțiuni orizontale / Calculul suprafețelor inchiriabile conform standard BOMA.

Secțiuni transversale/ planeitate pardoseală/ secțiuni orizontale/ fațade construcție (Nord, Sud, Vest, Est).

Scanare 3D (livrare nor de puncte), proiectare învelitoare retractabilă material textil.

Studiu topografic de amplasament 3D/ Planeitate pardoseală / Secțiuni orizontale /Calculul suprafețelor inchiriabile conform standard BOMA

Fațade construcții existente (Nord, Sud, Est, Vest), secțiuni orizontale , secțiuni verticale (longitudinală și transversală)

Asistență topografică în șantier, UCC, ridicare topografică as-built, cadastru și intabulare, relevee conform standard BOMA.

Cadastru și intabulare, relevee interioare, înscriere construcție.

Asistență pe durata execuției, releveu fațade, trasare axe, cote și relevee as-built, măsurători pentru fațade.

Verificări execuție structură, calcul volume terasamente, calcul suprafețe sistematizare, documentații cadastrale.

Operațiuni cadastrale multiple (dezmembrări, alipiri, actualizări).

Ridicare topografică pentru proiectare; Asitență topografică în șantier - execuție; Urmărirea comportării în timp a construcției executate și a celor învecinate; Înscriere în cartea

Aparatura de ultimă generație, expertiza fiecărui membru al echipei și atenția la cele mai mici detalii garantează profesionalismul și eficiența rezultatelor finale, oferind partenerilor noștri un parcurs corect care susține respectarea termenelor de execuție.

Pentru a obține informații despre Avizele AACR, cereri de ofertă, contactează specialistul:

Violeta Duțu

Inginer geodez/cadastru și intabulare