Novum Politehnica

Amplasament: București, Sector 6

Scop lucrare: Urmărirea comportării în timp a construcțiilor executate și învecintate, intabulare, înscriere construcții, apartamentare, dezmembrare teren.

Aparatură folosită : Nivelă Trimble DiNi 03 , Mira Invar

Echipa Eurosurvey : 3 ingineri geodezi cu experiență în topografie inginerească și realizarea măsurătorilor de acest tip

Desfășurare : preluarea amplasamentului situat în București,

  • Montarea mărcilor de tasare -11 în clădirile învecinate +15 construcțiile executate conform temei de proiectare;
  • Montarea a minim 3 reperi de referință situați în afara ariei de influență a noilor construcții;
  • Stabilirea poziționarii stațiilor pentru realizarea nivelmentului geometric de mijloc ( portee egale și mai mici de 20 m );
  • Realizarea măsurătorilor de nivelement;
  • Post procesarea datelor obținute în teren cu ajutorul softurilor specializate;
  • Extragerea datelor obținute în urma prelucrării și realizarea unui tabel centralizator (.xls ) și a unui grafic de tasare a mărcilor amplasate .
  • 157 apartamente, 406 unități individuale