Imobil Șoseaua Unirii nr. 81 Corbeanca

Amplasament: Ilfov, Corbeanca

Scop lucrare: Obținere secțiuni orizontale, secțiuni transversale și fațade pentru clădirea de locuit și anexă.

Livrabile: 2 secțiuni orizontale, 2 secțiuni transversale și 4 fațade pentru clădirea de locuit și 2 secțiuni orizontale, 2 secțiuni transversale și 4 fațade pentru anexă.

Suprafață scanare: 860 mp

Aparatură folosită: Trimble TX8

Echipa Eurosurvey: 2 ingineri geodezi cu experiență în scanare 3D și topografie inginerească/ 1 inginer geodez cu experință în prelucrarea norului de puncte

Desfășurare activitate / Workflow (teren și birou) :

  • preluare amplasament situat în Corbeanca;
  • stabilirea poziționării stațiilor de scanare precum și rezoluția utilizată conform gradului de detaliere necesar impus prin tema de proiectare;
  • legarea stațiilor poziționate anterior a fost realizată pe baza planurilor comune scanate ( planurile comune sunt reprezentate de : pardoseală, tavan , pereți de compartimentare ). S-a realizat un număr total de 122 stații de scanare laser 3D.
  • registrația norului de puncte a fost realizată cu programul Trimble RealWorks având o abatere generală de 1.693 mm (overall cloud-to-cloud error);
  • extragerea secțiunilor orizontale și verticale dar și a fațadelor din norul de puncte cu ajutorul softului AutoCAD.