Blv. Timișoara

Amplasament: București, bd. Timișoara

Scop lucrare: Demolare construcții existente

Metodă: Scanare 3D (Trimble Tx8)

Livrabile: fațade construcții existente (Nord, Sud, Est, Vest), secțiuni orizontale (releveu interior), secțiuni verticale (longitudinală și transversală)

Obiective scanate: 7 construcții existente

Suprafață scanată: 7000 mp

CATEGORIE: