Andreea Băitanu

Inginer geodez/cadastru și intabulare

10 ani de experiență, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Iași