Autor:

Colosseum Mall

Calculul suprafețelor conform standardului BOMA, relevee interioare, monitorizare tasări, ridicare, asistență topografică în șantier, ridicare topografică

Siloz Fundulea

Secțiuni orizontale și fațade pentru determinarea verticalităților, georeferențiere, UCC

Novum Politehnica

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor executate și învecintate, intabulare, înscriere construcții, apartamentare, dezmembrare teren

Willbrook Platinum

Asistență topografică în șantier, UCC, ridicare topografică as-built, cadastru și intabulare, relevee conform standard BOMA.

Cortina Academy

Ridicare topografică pentru proiectare, asistență topografică în șantier, UCC, cadastru și intabulare dezmembrare, actualizare, înscriere construcție, apartamentare.