Autor:

WDP Timișoara

Studiul topografic de amplasament, scanare laser 3D – planeitate pardoseală și generarea secțiunii orizontale, calculul suprafețelor închiriabile conform standardului BOMA, cadastru și intabulare, ridicare topografică altimetrică și planimetrică.

Colosseum Mall

Calculul suprafețelor conform standardului BOMA, relevee interioare, monitorizare tasări, ridicare, asistență topografică în șantier, ridicare topografică

Deva

Studiu topografic de amplasament 3D/ Planeitate pardoseală / Secțiuni orizontale /Calculul suprafețelor inchiriabile conform standard BOMA

Willbrook Platinum

Asistență topografică în șantier, UCC, ridicare topografică as-built, cadastru și intabulare, relevee conform standard BOMA.

Bookcase Dorobanți

Ridicare topografică pentru proiectare;
Asitență topografică în șantier – execuție;
Urmărirea comportării în timp a construcției executate și a celor învecinate;
Înscriere în cartea