Blog

Consolidarea și restaurarea unei clădiri reprezintă un ansamblu de măsuri aplicate constructiv cu scopul de a recupera părți afectate parțial sau integral de degradarea din întregul unei construcții astfel incat sa fie realizata punerea în valoare a monumentelor istorice și integrarea lor în viața colectivităților