Birou Cadastru și Intabulare

Lucrarile de cadastru si intabulare sunt necesare pentru :

determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile

asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror alte raporturi juridice, prin cartea funciara

furnizarea de date institutiilor publice ale statului , necesare sistemului de impozitare si pietei imobiliare

asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si facilitarea creditului ipotecar

Eurosurvey are peste 14 ani experienta in procesul de cadastru si intabulare, cu peste 2600 documentatii si peste 3000 apartamente inscrise in cartea funciara

Situatii care necesita lucrarile de tip cadastru si intabulare :

Demararea unui proiect imobiliar

Documentatia cadastrala nu este inscrisa in cartea funciara

Documentatia cadastrala nu mai este la zi cu legislatia in vigoare

Exista o suprapunere cu unul sau mai multi vecini

Se doreste ipotecarea sau instrainarea unui imobil ( teren, constructie, apartament )

Finalizarea unei constructii si inscrierea in cartea funciara

Dezmembrarea unui imobil sau alipirea mai multor imobile

Este necesara instituirea unei sarcini ( servitute de trecere, superficie )

Institutia bancara solicita relevee interioare care nu exista in documentatia anterioara

Radierea unei constructii din cartea funciara.

Ce este cadastrul/cartea funciara

Cadastrul si Cartea Funciara formeaza un sistem unitar ( sistem integrat ) si obligatoriu de evidenta tehnica, economica, juridica, de importanta nationala , a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii.

Lipsa unei intabulari inseamna ca un imobil nu are setul actelor de proprietate complete si nu poate fi instrainat sau disponibil pentru alte operatiuni privind dreptul de proprietate al acestuia.

Acte necesare cadastru si intabulare:

actul de proprietate al imobilului ( CVC, sentinta civila, certificate de mostenitor, act de donatie, autorizatie de construire, certificate de atestare fiscala a dreptului de proprietate asupra terenurilor, titlu de proprietate, HG, OG, OUG, HCL )

certificat de atestare fiscala

**Actele si documentele necesare depind de natura proiectului care urmeaza sa treaca prin procesul de cadastru si intabulare. Documentele prezentate sunt analizate riguros de specialistii nostri in vederea prezentarii catre client a listei finale de acte si documente necesare inscrierii imobilului in cartea funciara.

**Toate documentatiile de cadastru si intabulare executate de echipa Eurosurvey sunt intocmite de personal licentiat si sunt verificate de experti certificati ANCPI/OCPI.

Cadastru si Intabulare apartamente

Efectuarea cadastrului și a intabulării apartamentului este obligatorie pentru anumite situații, cel mai des întâlnit astfel de caz este cel în care acest proprietar dorește să tranzacționeze acel apartament, indiferent de forma pe care o ia această tranzacție, fie că este vorba despre un contract de vânzare-cumpărare, de o donație sau de un contract de schimb.

Cadastru si Intabulare Case

Pentru a putea vinde, dona sau incheia o alta tranzactie imobiliara prin notariat, imobilul care face obiectul acestei tranzactii trebuie sa aiba documentatia cadastrala intocmita si sa fie deja inscris in cartea funciara (intabulat). Daca imobilul nu are documentatie, proprietarul trebuie sa se adreseze mai intai unui expert cadastrist autorizat in vederea efectuarii acestei documentatii si a intabularii.

Cadastru si Intabulare Terenuri

Cadastru si Intabularea unui teren agricol extravilan(atribuirea unui numar unic si inscrierea lui in Cartea Funciara) este necesar in momentul in care sunteti in situatia in care doriti sa vindeti sau sa cumparati un teren agricol, pentru accesarea de fonduri Europene ori alte operatiuni cu caracter juridic care necesita inscrierea acestuia in Cartea Funciara. Aceasta operatiune dureaza intre 30 si 90 de zile in functie de situatia in care planul parcelar este avizat sau nu.

Cadastru si Intabulare Imobile Constructii

Efectuarea cadastrului și a intabulării construcției noi este un pas important și, de asemenea, definitoriu pentru orice constructie nou ridicată.

Practic se face intabularea construcției, alipirea construcției, dezmembrarea construcției, radierea ipotecii sau cererea de număr poștal pentru respectiva construcție. Toate aceste servicii nu sunt interdependente și vor fi folosite de la caz la caz.

Inscrierea în planul cadastral și în cartea funciară a unei construcții pe un teren înscris în cartea funciară se face prin întocmirea unei documentații de actualizare.

Dreptul de proprietate asupra construcțiilor noi se înscrie în cartea funciară în baza autorizației de construire și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau a unui certificat în baza căruia a fost edificată construcția si/sau acte eliberate de autoritățile locale (primăriile localităților).

În cazul în care terenul este ipotecat atunci intabularea noii construcții se face numai cu acordul scris a terței persone ce și-a rezervat acest drept.

check mark

Vă pregătiți pentru un proiect imobiliar

check mark

Documentația cadastrală nu este inscrisă în cartea funciară

check mark

Documentația cadastrală nu mai este la zi cu legislația în vigoare

check mark

Aveți o suprapunere cu unul sau mai mulți vecini

check mark

Doriți să ipotecați un imobil (apartament, teren, teren și construcție)

check mark

Doriți să înstrăinați un imobil (apartament, teren, teren și construcție)

check mark

Ați edificat o construcție și doriți să o inscrieți în cartea funciară

check mark

Trebuie să dezmembrați sau să alipiți un imobil/mai multe imobile

check mark

Este necesară instituirea unei servituți de trecere

check mark

Imobilul se poate repoziționa fără a se modifica forma sau suprafața

check mark

Banca vă solicită relevee interioare și nu au fost întocmite în documentația anterioară

check mark

Trebuie să radiați o construcție din cartea funciară

check mark

Opozabilitatea fată de terți

check mark

Prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară

check mark

Apartamentări construcții

check mark

Actualizare documentații cadastrale

Actualizare limită de proprietate

Actualizare suprafată imobil

Actualizare categorie de folosință

Actualizare destinație imobil (intravilan sau extravilan)

Înscriere construcție nou edificată

Actualizare documentație cu relevee interioare

check mark

Sistări carți funciare colective

check mark

Dezmembrări

check mark

Avize DTAC,PUD, PUZ, PUG

check mark

Alipiri

Contactează un specialist în cadastru

DANIEL UNGUREANU

Director general

phone receiver

0724 312 109

close envelope

daniel.ungureanu@eurosurvey.ro