Duțu Violeta Inginer geodez/cadastru și intabulare

Violeta Duțu, inginer geodez, absolventă a UTCB- Facultatea de Geodezie, promoția 2012.

Îi place munca în echipă, fiind ambițioasă și implicată, cu spirit de inițiativă si o capacitate ridicata de adaptare.

Proiectul ei favorit este Cortina North, datorită complexității sale.

Planul de amplasament și delimitare

Ce este planul de amplasament și delimitare? Planul de amplasament şi delimitare (PAD) reprezintă un document tehnic de constatare a situației reale din teren prin care sunt determinate limitele şi suprafețele terenurilor şi/sau construcțiilor, rezultate din măsurători. Este întocmit de o persoană autorizată. Emis pentru a servi la elaborarea documentaţiilor topo-cadastrale necesare realizării proiectelor şi […]

Certificatul de Urbanism – ce este și când ai nevoie de el?

Ce este certificatul de urbanism? Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găseşte imobilul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de […]

Certificatul de edificare a construcției

Certificatul de edificare a construcției? Ce este certificatul de edificare a construcției? Certificatul de atestare a edificării construcției eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire este un document administrativ care atestă că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există un proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Documentul este solicitat de către Oficiul de […]