Apartamentarea – Ce este și de ce acte ai nevoie?

Apartamentarea – Ce este si de ce acte ai nevoie?

Deși poate părea intuitivă, definiția apartamentării este la îndemâna specialiștilor și un constant semn de întrebare în rândul căutărilor online. Din dorința de a explica pe înțelesul tuturor ce presupune aceast proces, se impune mai întâi definirea termenului menționat anterior.

Ce este apartamentarea, ce demersuri tehnice și legale presupune, care sunt pașii de obținere a documentelor și cum vă putem indruma, sunt câteva dintre întrebările la care răspundem în rândurile următoare

Ce este apartamentarea? 

Apartamentarea este o operațiune tehnico-juridică ce presupune dezmembrarea unei construcții de tip condominiu,  deja înscrise în cartea funciară în două sau mai multe unităţi individuale care se înscriu, la rândul lor, în cărţi funciare distincte.

Metoda de dezmembrare este astfel folosită pentru a crea noi diviziuni și părți de uz comun aferente acestora. Utilizată cu precădere pentru blocurile de locuințe sau birouri, apartamentarea este un procedeu ce poate fi folosit pentru orice tip de construcție si poate fi precedata de operatiunile de subapartamentare sau reapartamentare.

Ce este subapartamentarea?  

Procesul prin care o unitate individuală obținută în urma apartamentării este divizată în două sau mai multe unități noi se numește subapartamentare și este, de asemenea, supusă nevoii nevoii de înscriere în carti funciare noi.

Ce este reapartamentarea?

Reapartamentarea este operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale din părţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale. Decizia se supune acordului tuturor proprietarilor din imobilul respectiv. Se restabilesc cotele individuale din părțile de uz comun, iar unități individuale nou create din părțile comune (de ex. din terasa sau uscător) capătă noi destinații în cadrul imobilului si sunt inscrise in carti funciare individuale. De aceea, lipsa unanimității acordului poate atrage întreruperea demersurilor în acest sens. Operațiunile de apartamentare, subapartamentare și reapartamentare, presupun întocmirea unor documentații pe marginea căreia vom detalia mai departe.

Acte necesare pentru apartamentare

În vederea demarării procedurii de apartamentare se alcătuiește o documentație tehnică de catre inginerul topograf, in baza masuratorilor efectuate in teren si a actelor juridice furnizate de catre beneficiar. În conformitate cu prevederile legale se alcatuieste un dosar care trebuie să cuprindă următoarele:

 • Extrasul de carte funciară (original sau semnat electronic Documentul se obține de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
 • Copii după actele de identitate ale proprietarilor (pentru persoanele fizice).
 • Copie după certificatul de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice).
 • Planurile imobilului.
 • Acordul creditorului ipotecar (atunci când imobilul apartamentat are inscrise sarcini în extrasul de carte funciară).
 • Copie după ultima documentația cadastrală avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Certificatul de atestare a edificării/extinderii construcției. Atunci când terenul este ipotecat, înscrierea noii construcții se face numai cu acordul scris al terței persoane ce dispune de acest drept. Construcţiile nefinalizate, înscrise în cartea funciară, care nu au proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nu pot fi apartamentate.

Alcătuirea documentației

Inginerul topograf alcatuieste un dosar care trebuie să cuprindă documentatia cadastrala, planul de amplasament si delimitare al imobilului, relevee ale constructiei rezultate in urma efectuarii masuratorilor la teren, precum si actele obtinute de beneficiar.

Pentru partea de cadastru și intabulare, serviciile pe care le punem la dispoziția clienților noștri prin intermediul specialiștilor din echipa Eurosurvey sunt:

 • Intabulare (teren și construcție)
 • Înscriere construcție în evidențele de cadastru și carte funciară
 • Obținere certificat de atestare a edificării/extinderii construcției
 • Alipire sau dezlipire terenuri
 • Obținere adeverință număr poștal pentru imobilul în cadrul căruia este edificata construcția
 • Diverse actualizari ce privesc imobilul: repoziționare, modificare suprafață, actualizare adresă poștală

Etapele  apartamentarii   

Efectuarea operațiunii de apartamentare presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. Realizarea recepţiei pentru documentaţia cadastrale de apartamentare. Procedura presupune întocmirea documentației de apartamentare și avizarea de către OCPI.
 2. Întocmirea actului notarial de apartamentare. Procedura de autentificare a actului de apartamentare se realizează la un birou notarial, prin intermediul unui notar public. La solicitarea acestuia trebuie prezentată documentația mentionată la punctul 1, în vederea înscrierii noilor unități obținute în cărți funciare distincte.
 3. Înscrierea actului de apartamentare în Cartea Funciară. Finalitatea operațiunii este reprezentată de emiterea încheierii de carte funciară, de către OCPI. Astfel, noile apartamente, cât și construcția condominiu vor fi inscrise în cărți funciare proprii.

Apărute ca o necesitate în dezvoltarea si utilizarea proprietăților imobiliare, apartamentarea, subapartamentarea și reapartamentarea sunt proceduri care se supun legislației și fac obiectul de lucru al unor specialiști dedicați acestor tipuri de lucrări. Vă recomandăm să alegeți întotdeauna opțiunea cea mai potrivită situației dumneavoastră și rezultatului pe care doriți să-l obțineți, fără a pierde din vedere cadrul legal care trebuie respectat la întocmirea documentațiilor.

La Eurosurvey punem preț pe respectarea în amănunt a tuturor condițiilor legale care se impun și păstrăm pentru planurile întocmite rigurozitatea pe care o integram în toate lucrările din portofoliul companiei noastre. Experiența celor peste 14 ani  în procesul de cadastru și intabulare, cu peste 2900 documentații și peste 3900 apartamente înscrise în cartea funciară ne recomandă ca specialiști în elaborarea documentațiilor de la faza inițială până la verificarea de experți certificați ANCPI/OCPI.

Despre autor

Inginer geodez/cadastru și intabulare

Related Posts